Współpracujemy:


Firma świadczy usługi w zakresie:


 • Kompleksowa obsługa inwestycji ( Oświetlenie , Linie kablowe , Autmatyka ,Zaopatrzenie )
 • Przeciski i przepusty drogowe
 • Roboty ziemne
 • Oświetlenie boisk i stadionów
 • wypożyczalnia mini koparek
 • Instalacji elektrycznych siły i światła, sterowania i automatyki w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
 • Linii kablowych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia
 • Przyłączy kablowych oraz napowietrznych
 • Rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
 • Instalacji odgromowej, przepięciowej, wyrównawczej i uziemiającej
 • Oświetlenia ulic, terenu i obiektów
 • Zamiany napięcia zasilającego obwody administracyjne na 24 V
 • Montażu i oświetlenia reklam i ich nośników
 • Pomiarów elektrycznych
 • Konserwacji instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie
 • Usuwaniu awarii instalacji elektrycznej
 • Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kV
 • Prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych
 • Montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4; 6; 15; 110 kV
 • Lokalizację bezwykopową uszkodzonych kabli NN

POSIADAMY WŁASNY SPRZET KOPARKO ŁADOWARKI ORAZ MINI KOPARKI ,KOPARKI ŁAŃCUCHOWE.
POSIADAMY PODNOŚNIK KOSZOWY - TELESKOPOWY PRZEGUBOWY 20M+

ZAPARASZAMY DO WSPÓŁPRACY