B&B Inżynieria EnergetycznaB&B Inżynieria EnergetycznaB&B Inżynieria Energetyczna
www.pzbb.pl
84-223 Linia
+48 501 378 541
8:00 - 16:00

Roboty ziemne

Bezwykopowe zlokalizowanie uszkodzenia przewodów elektrycznych
Wykorzystujemy do tego celu zestaw, który umożliwia precyzyjny pomiar głębokości zalegania badanej linii (i sondy). Pomiar lokalizacji przewodu stosując odpowiednie procedury pomiaru i weryfikacji, można bardzo dokładnie oszacować u lokalizację awarii przewodu

X